Døgnpris Hundehotell: 
            Vanlig sesong        Høysesong
                                                        (20/6-20/8)
1 hund                  kr   500,-            kr  600,-
2 hunder              kr   700,-            kr  800,-
3 hunder:             kr 1.000,-            kr 1.100,-
ekstra kondisjonstrening pr gang  kr  100,-,-
(sledekjøring/snørekjøring om vinteren)

Prisene pr døgn gjelder pr påbegynte 24 timer (24 timer fra levering til henting.
Eksempel: Hvis du leverer hunden kl 10 om morgenen og henter den kl 14 dagen etter så blir det 28 timer og du må betale for 2 døgn

Hundeklipp:

Vanlig setterklipp  kr   700,-
Vanlig klipp andre raser og
blandingshunder   fra  kr 1.000,- til kr 1.500
Vask og føning        kr 700
Kloklipp:                    kr 200,-

Tamfugltrening: 

1 økt  á 45 min          kr 750,-

Apportprøvekurs for fuglehunder (avholdes i perioden april - juni)

8 kursdager á 1,5 timer kr 3.000,-     

Viderekommende apportkurs for apportprøver (søksapport, vannapport). 

3 kursdager, 8 timer kr 3.000,-     

Drop-in dressurtrening på onsdager 

oppstart onsdag 24/5 kl 18-19:30. Ingen påmelding nødvendig. Bare møt opp.
kr 200,- pr gang. Siste kursdag 28/6. 

Betaling gjøres til Norøy´s Hundefarm Service på Vipps 609191 eller til
bankkonto nummer 1506 42 64408